optimālais brigādes lielums  optimal size of brigade 
pensijas lielums  size of pension