apbalvojumu lietas  reward files 
atestācijas personiskā lieta  personal records,personal file 
fondu lietas  fund file 
konflikta lieta  conflict file 
lietu atlase iznīcināšanai  choice of files for destroying 
pārraudzības lieta  inspection file, supervision file 
personiskā lieta  personal file, personal records 
tiesas un arbitrāžas lieta  file of court and arbitrage