apdrošināšanas maksa  insurance payment 
īres maksa  rent 
nomas maksa  lease,hire,rent