apdrošināšanas maksājums  insurance payment 
avansa maksājumi  advance payments 
mērķmaksājums  purpose payment 
savstarpējie maksājumi  mutual payments