metroloģiskais nodrošinājums  metric provision 
pensionārais nodrošinājums  pensionary provision