lietas noformēšana  drawing up a file 
oficiāla dokumenta noformēšana  drawing up a document