inventāra nolietojums  wear of stock 
pamatlīdzekļu nolietojums  wear of basic means