operatīvais nolīgums  operations agreement 
saimnieciskais nolīgums  economic treaty 
tirdzniecības nolīgums  commercial treaty,trade agreement