tehnisko līdzekļu nomāšana  lease of technical means