parāda norakstīšana  repayment of debt, redemption of debt