bezskaidras naudas norēķins  transfer account 
čeka norēķins  check account 
galīgais norēķins  complete account 
norēķina mēnesis  month of account 
norēķins ar budžetu  budget account 
norēķins ar norēķina personu  account with accountant 
pretenziju norēķini  pretension accounts 
savstarpējie norēķini  mutual accounts