darba norīkojums  assignment 
grupas norīkojums  group assignment 
norīkojuma izrakstīšana  assignment