avansnorīkošana  advanced assignment 
norīkojuma izrakstīšana  assignment