aprēķinātā slodzes norma  calculated quota of work load 
celtniecības ilguma normas  duration of construction 
dienas norma  daily work quota 
izstrādes norma  output standard, planned rate of output 
krājuma norma  stock rate 
materiālo resursu izlietošanas normas  use rate of material resources 
minimālā nosūtīšanas norma  minimal quota of consignment 
nosūtīšanas norma  quota of consignment 
nosūtīšanas pasūtījumnorma  ordered qouta of consignment 
smagumu pārnēsāšanas normas  rate of transferring weights 
transportlīdzekļu dīkstāves normas  stoppage rate of transport means 
zudumu normas  loss rate, waste rate