apstiprinātais normatīvs  ratified norm, ratified standard