darba līdzekļu izmantošanas normēšana  rationing of work means use 
ražošanas krājumu normēšana  rationing of production reserves