īpašie nosacījumi  special conditions 
pārējie nosacījumi  other conditions