bilances novērtējums  value of balance 
pārstrādes novērtējums  cost of over-work 
piegādes novērtējums  cost of delivery