produkcijas (no)vērtēšana  assessment of goods  
vērtību papildnovērtēšana  extra assessment of valuables