līguma objekts  object of contract  
nosūtītājobjekts  sender 
saņēmējobjekts  receiver 
vadības objekts  object of management 
vadošais objekts  leading object