vienreizēja palīdzība  one-time service 
vienreizējās palīdzības sniegšana  one-time aid