apgrozāmo līdzekļu papildināšana  supplement of circling means