nodokļa parāds  tax debt 
norakstītais bezizredzes parāds  written-off debt 
parāds mēneša sākumā  monthly debt 
stabils parāds  stable debt