paraksts par saņemšanu  signature upon receival, voucher 
personiskais paraksts  personal signature