izmēģinājuma paraugs  trial example 
paraugu gatavība  readiness of models 
vispārējās veidlapas paraugs  model of a general form