atlaides pārsniegšana  overreduction 
ieņēmuma pārsniegšana  excess earnings 
prasību pārsniegšana  excess of demands