dārgmetālu pieprasījums  precious metal requisition 
koppieprasījums  total order 
maksājuma pieprasījums  request for payment  
skaitļotājtehnikas pieprasījums  request for computers 
sortimenta pieprasījums  order of supplies (goods)