deprēmēšana  deprivation of bonus money 
stimulēšanas prēmija  prize for stimulation,gone-off prize 
vienreizēja prēmija  one-time prize (bonus)