ātri nolietojams priekšmets  object with a short lifespan 
mazvērtīgs priekšmets  worthless object