brāķa produkcija  reject production 
bruto produkcija pēc pašizmaksas  gross output,total production 
izstrādātā produkcija  finished products,finished goods 
morāli novecojusi produkcija  outdated (old fashioned ) goods 
nekondīcijas produkcija  nonconditional production 
nepilnīga produkcijas piegāde  incomplete supply of production 
nosūtītā produkcija  sent-off production 
produkcijas nodošana  production delivery 
realizējamā produkcija  production to be sold 
saistītā produkcija  connected production 
tehniskās ražošanas produkcija  technical production 
zinātniski tehniskā produkcija  scientific and technical production