darbības apjoma rādītāji  workload indicator 
ekonomiskie rādītāji  economic indicators 
naturālais rādītājs  natural indicator 
vērā ņemams rādītājs  noteworthy indicator