apkalpojošā ražošana  service personnel 
palīgražošana  assisting production 
pamatražošana  main production 
ražošanas apmācība  production training (instruction) 
ražošanas izmaksu elementi  parts of production expenses 
ražošanas paplašināšana  expansion of production