ekspertu izmeklēšanas rezultāti  results of expert's examination 
papildizpētes rezultāti  results of additional examination