tiešie ilgstošie saimnieciskie sakari (TISS)  direct long-term economic ties