aizņēmuma dzēšanas saraksts  list of repayment of debt 
biedru naudas saraksts  list of payment of members'dues 
dokumentu saraksts  document register, list of technical papers, list of technical documents 
inventarizācijas saraksts  list of existing stock 
kopsaraksts  total list 
lietas saraksts  file register 
limita saraksts  limit list 
nosūtīšanas saraksts  list of dispatched production 
pavadsaraksts  accompanying list 
tarifikācijas saraksts list of tariffs