izmantošanas sfēra  sphere of exploitation 
lietošanas sfēra  sphere of utilization,field of application, field of uses