kadru sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas sistēma  system of preparation and increase in qualification of personnel 
noteiktā premiālā sistēma  established system of bonus payments 
organizatoriskās un rīkojumu dokumentācijas sistēma  system of organizational and management documentation 
vienotā automatizētā plānošanas sistēma  united system of automated planning 
Vienotā valsts lietvedības sistēma (VVLS)  united system of national book-keeping