darbinieku vidējais sarakstskaits  average number of workers 
gada vidējais skaits  average annual number