algots strādnieks  paid employee 
gabaldarba strādnieks  contract worker 
laika strādnieks  timely worker 
pagaidu strādnieks  temporary employee 
pastāvīgs strādnieks  permanent employee 
piesaistītais strādnieks  attached employee 
sezonas strādnieks  seasonal worker