darba strīds  contract dispute 
saimnieciskais strīds  economic dispute