ieturēšanas summa  deduction sum 
kontrolsumma  control sum 
līgumsumma  contract sum,contract sum 
nekompensētā pārtēriņa summa  sum of uncompensated over-spending 
norēķinu summa  sum of accounts 
summa ar soda naudu  sum with fine