dokumentu unificēšana  unification of documents 
materiālo resursu unificēšana unification of material resources