darbuzdevums  assignment 
izpildīt uzdevumu  to do one's task, to do one's duty 
izstrādes uzdevums  task of fulfillment 
maksājuma uzdevums  payment task, payment order 
tehniskais uzdevums  technical task 
veikt uzdevumu  to do one's task, to do one's duty