personāla uzturēšana  maintenance of staff, maintenance of personnel