produkcijas kvalitātes vadīšana  production quality control 
ražošanas līdzekļu krājumu vadīšana  leading of resources of production materials 
valsts materiālo resursu ekonomijas un racionālas izmantošanas sistēmas vadīšana  system of management of state economy of material resources and their rational utilization