darbu vadītājs  work supervisor 
izstrādes vadītājs  production supervisor