norēķina vērtība  value of account 
pārdošanas vērtība  selling value 
sabojāto iekārtu vērtība  value of broken equipment 
sākotnējā vērtība  original value 
saņemtās materiālās vērtības  received material values 
vērtība mazumcenās  value in retail prices 
vērtību bojāšana  spoiling of valuables