darbavieta  job,work 
darbvieta  job,work 
ģīmetnes vieta  place for a picture 
zīmoga vieta  place for a stamp