vērtību bojājuma radīti zaudējumi  losses due to spoiling of valuables