REFERENCES

    1. B.Ceplīte, L.Ceplītis "Latviešu valodas paktiskā gramatika", Zvaigzne, 1991.
    2. T.G.Fennell, H.Gelsen "A Grammar of Modern Latvian", Mouton Publishers, 1980, vol. 1-3.
    3. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, LPSR ZA izdevniecība, 1959.Back to the grammar page